EASE Modyul 18: Mga Ideolohiyang Laganap sa Daigdig

Learning Module  |  PDF


Published on 2014 September 5th

Description
This material is composed of lessons aimed to broaden learners' knowledge of the ideologies of different countries as well as the force of democracy and communism.
Objective
1. Mailalahad ang mga ideolohiyang sinusunod ng mga bansa;
2. Maipaliliwanag ang bahaging ginagampanan ng puwersang
demokrasya at komunismo sa kalagayan ng mga tao;
3. Maiuugnay ang mga puwersang pangkabuhayan sa kalagayang
pulitikal ng bansa; at
4. Mapahahalagahan ang makatwiran at bukas na isipan ng mga bansa
lalo na ang Pilipinas sa pagpili ng mga ideolohiyang yayakapin.

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Araling Panlipunan
Ang Unang Digmaang Pandaigdig
Learners, Students
Nasusuri ang mga dahilang nagbigaydaan sa unang dimaan pandaidig Nasusuri ang mahahalagang pangyayaring naganap sa unang digmaang pandaigdig Natataya ang mga epekto ng unang dimaang pandadig Nasusuri ang pagsisikap ng mga bansa na makamit ang kapayapaang pandaigdig at kaunlaran Nasusuri ang mga dahilan na nagbigaydaan sa ikalawang digmaang pandaidig Nasusuri ang mahahalagang pangyayaring naganap sa ikalawang digmaang pandaigdig Natataya ang mga epekto ng ikalawang digmaang pandaigdig Natataya ang pagsisikap ng mga bansa na makamit ang kapayapaang pandaigdig at kaunlaran Nasusuri ang mga ideolohiyang politikal at ekonomiko sa hamon ng estabilisadong institusyon ng lipunan Natataya ang epekto ng mga ideolohiya ng cold war at ng neokolonyalismo sa ibat ibang bahagi ng daigdig Nasusuri ang bahaging ginampanan ng mga pandaidigang organisasyon sa pagsusulong ng pandaigdigang kapayapaan pagkakaisa pagtutulungan at kaunlaran

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

0 bytes
application/pdf
Adobe PDF Reader
49 pages