EASE Modyul 17: Labanan ng mga Bansa sa Daigdig

Learning Module  |  PDF


Published on 2014 September 5th

Description
This material is composed of lessons aimed to develop learners' knowledge of the important events during World War I and World War II and the changes brought about by the two wars.
Objective
1. Mailalahad ang mga kritikal na pangyayari sa panahon ng Unang Digmaang
Pandaigdig;
2. Masusuri ang mga epekto ng Unang Digmaang Pandaigdig sa mga bansang
nasangkot dito;
3. Mailalahad ang mga kritikal na pangyayari sa panahon ng Ikalawang Digmaang
Pandaigdig;
4. Masusuri ang epekto ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa Europa, Asya,
3
Aprika, mga kolonya at iba pang bansa sa daigdig;
5. Mabibigyang-puna ang mga pagsisikap ng mga bansa na magkaroon ng
kapayapaang pandaigdig upang maiwasan ang mga digmaan; at
6. Makapagbibigay ng sariling pananaw hinggil sa pag-iwas sa digmaan.

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Araling Panlipunan
Ang Unang Digmaang Pandaigdig
Learners, Students
Nasusuri ang mga dahilang nagbigaydaan sa unang dimaan pandaidig Nasusuri ang mahahalagang pangyayaring naganap sa unang digmaang pandaigdig Natataya ang mga epekto ng unang dimaang pandadig Nasusuri ang pagsisikap ng mga bansa na makamit ang kapayapaang pandaigdig at kaunlaran Nasusuri ang mga dahilan na nagbigaydaan sa ikalawang digmaang pandaidig Nasusuri ang mahahalagang pangyayaring naganap sa ikalawang digmaang pandaigdig Natataya ang mga epekto ng ikalawang digmaang pandaigdig Natataya ang pagsisikap ng mga bansa na makamit ang kapayapaang pandaigdig at kaunlaran Nasusuri ang mga ideolohiyang politikal at ekonomiko sa hamon ng estabilisadong institusyon ng lipunan Natataya ang epekto ng mga ideolohiya ng cold war at ng neokolonyalismo sa ibat ibang bahagi ng daigdig Nasusuri ang bahaging ginampanan ng mga pandaidigang organisasyon sa pagsusulong ng pandaigdigang kapayapaan pagkakaisa pagtutulungan at kaunlaran

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

0 bytes
application/pdf
Adobe PDF Reader
63 pages