EASE Modyul 19: Cold War

Learning Module  |  PDF


Published on 2014 September 5th

Description
This material is composed of lessons aimed to broaden learners' knowledge of the causes and the events that transpired during and events that concluded the Cold War.
Objective
1. Maipaliliwanag ang kahulugan ng Cold War at sanhi ng pagkakaroon nito;
2. Maiisa-isa ang mga bansang nasa ilalim ng impluwensya ng Russia at Amerika;
3. Matatalakay ang mga pangyayaring naganap sa panahon ng Cold War;
4. Maiisa-isa ang naging epekto ng kolonyalismo at imperyalismo; at
5. Mapapahalagahan ang mga pangyayari at aksyon upang wakasan ang Cold
War.

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Araling Panlipunan
Ang Unang Digmaang Pandaigdig
Learners, Students
Nasusuri ang mga dahilang nagbigaydaan sa unang dimaan pandaidig Nasusuri ang mahahalagang pangyayaring naganap sa unang digmaang pandaigdig Natataya ang mga epekto ng unang dimaang pandadig Nasusuri ang pagsisikap ng mga bansa na makamit ang kapayapaang pandaigdig at kaunlaran Nasusuri ang mga dahilan na nagbigaydaan sa ikalawang digmaang pandaidig Nasusuri ang mahahalagang pangyayaring naganap sa ikalawang digmaang pandaigdig Natataya ang mga epekto ng ikalawang digmaang pandaigdig Natataya ang pagsisikap ng mga bansa na makamit ang kapayapaang pandaigdig at kaunlaran Nasusuri ang mga ideolohiyang politikal at ekonomiko sa hamon ng estabilisadong institusyon ng lipunan Natataya ang epekto ng mga ideolohiya ng cold war at ng neokolonyalismo sa ibat ibang bahagi ng daigdig Nasusuri ang bahaging ginampanan ng mga pandaidigang organisasyon sa pagsusulong ng pandaigdigang kapayapaan pagkakaisa pagtutulungan at kaunlaran

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

0 bytes
application/pdf
Adobe PDF Reader
21 pages