Paggawa ng Dayagram ng Ugnayang Sanhi at Bunga ng mga Pangyayari/Problema at Solusyon

Learning Material  |  PDF
Description
Ang modyul na ito ay isinulat ni Ginang Gina D. Resco mula sa Calaocan Elementary School, Rizal District, Division of Kalinga at naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. Ito ay nakapokus sa paggawa ng dayagram ng ugnayang sanhi at bunga.
Objective
Nakagagawa ng dayagram ng ugnayang sanhi at bunga ng mga pangyayari/problema at solusyon

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Filipino
Estratehiya sa Pag-aaral
Learners
Nakapagtatala ng datos mula sa binasang teksto

Copyright Information

Gina D. Resco
Yes
SDO- Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

479.96 KB
application/pdf