Isip at kilos-Loob

Learning Material  |  PDF


Published on 2023 October 5th

Description
Ang modyul na ito ay tungkol sa isip at kilos-loob ng nagpapabukod-tangi sa tao, kaya ang kanyang mga pagpapasiya ay dapat patungo sa katotohanan at kabutihan
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao
Ang Pagkatao ng Tao
Educators, Learners
Natutukoy ang mga katangian gamit at tunguhin ng isip at kilosloob

Copyright Information

Josephine Changwayan
Yes
SDO-Ifugao
Use, Copy, Print

Technical Information

502.11 KB
application/pdf