Sakit at Karamdaman, Ating Iwasan

Learning Material  |  PDF


Published on 2023 January 24th

Description
Binuo ang modyul na ito para inyong maunawaan ang katangian, pag-iwas, at pagsugpo sa mga karaniwang nakakahawang sakit sa ating paligid. Sa pamamagitan nito ay inyong maisasabuhay ang pansarili at pangkapaligirang hakbangin sa pag-iwas at pagsugpo ng mga karaniwang sakit.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Health
Prevention and Control of Diseases and Disorders
Learners
Demonstrates ways to stay healthy and prevent and control common communicable diseases

Copyright Information

SONIA C. PEDLING
Yes
DepEd CAR
Use, Copy, Print

Technical Information

953.71 KB
application/pdf
33