PINAGMULAN NG KOMUNIDAD

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 September 15th

Description
Ang kagamitang ito ay sadyang isinulat at inihanda para sa mga mag-aaral na nasa ikalawang baitang sa asignaturang Araling Panlipunan. Magsisilbi itong daan upang mapaunlad ang kaalaman ng mga mag-aaral tungkol sa kanilang sariling komunidad.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Araling Panlipunan
Ang Kwento ng Pinagmulan ng Aking Komunidad
Learners
Nailalarawan kung paano natutugunan ang pangangailangan ng mga tao mula sa likas yaman ng komunidad

Copyright Information

WINNIE S. GALLANO
Yes
DepEd-CAR
Use, Copy, Print

Technical Information

705.13 KB
application/pdf
20