Ang Pagmamahal sa Diyos

Learning Material  |  PDF


Published on 2023 February 12th

Description
This material has been developed for the implementation of K-12 Curriculum through the Curriculum Implementation Division (CID)—Learning Resource Management and Development System (LRMDS). It can be reproduced for educational purposes and the source must be acknowledged. Derivatives of the work including creating an edited version, an enhancement or a supplementary work are permitted provided all original work is acknowledged and the copyright is attributed. No work may be derived from this material for commercial purposes and profit.
Objective
1. Nakapagpapaliwanag ng kahalagahan ng pagmamahal ng Diyos. EsP10PB-IIIa-9.1
2. Natutukoy ang mga pagkakataong nakatulong ang pagmamahal sa Diyos sa kongretong
pangyayari sa Buhay. EsP10PB-IIIa-9.2

Curriculum Information

K to 12
Grade 10
Edukasyon sa Pagpapakatao
Ang Aking Posisyon sa mga Isyung Moral
Learners
Nakagagawa ng sariling pahayag tungkol sa mga gawaing taliwas sa batas ng diyos at sa kasagraduhan ng buhay

Copyright Information

Joan S. Tacdag
Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

428.65 KB
application/pdf