Kaugnayan ng Birtud at Pagpapahalaga

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 December 4th

Description
This material has been developed for the implementation of K-12 Curriculum through the Curriculum Implementation Division (CID)—Learning Resource Management and Development System (LRMDS). It can be reproduced for educational purposes and the source must be acknowledged. Derivatives of the work including creating an edited version, an enhancement or a supplementary work are permitted provided all original work is acknowledged and the copyright is attributed. No work may be derived from this material for commercial purposes and profit.
Objective
a. Nakikilala ang pagkakaiba ng birtud at pagpapahalaga (EsP7PB-IIIa-9.1)
b. Natutukoy:
i. ang mga birtud at pagpapahalaga na isasabuhay at
ii. ang mga tiyak na kilos na ilalapat sa pagsasabuhay ng mga ito
(EsP7PB-IIIa-9.2)

Curriculum Information

K to 12
Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao
Ang Pagpapahalaga at Birtud
Learners
Nasusuri ang isang kilos batay sa isang panloob na salik na nakaiimpluwensya sa paghubog ng mga pagpapahalaga

Copyright Information

NORBERTO B. MANIOANG JR
Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

218.50 KB
application/pdf