Uri ng Panahon sa Komunidad

Lesson Plan  |  DOCX


Published on 2019 December 16th

Description
Lesson Plan in Araling Panlipunan 2 Topic: Uri ng Panahon sa Komunidad
Objective
 Nasasabi ang iba’t ibang uri ng panahong nararanasan sa sariling komunidad
 Natutukoy ang mga natural na kalamidad o sakunang madalas nagaganap sa sariling komunidad
 Naiguguhit ang mga gawain/pagkilos at kasuotan ayon sa uri ng panahon sa komunidad

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Araling Panlipunan
Pagkilala sa Komunidad
Educators
Nailalarawan ang panahon at kalamidad na nararanasan sa sariling komunidad

Copyright Information

EUNIZEL PAGULAYAN (Eunizel Pagulayan) - Manuel L. Quezon ES, Quezon City, NCR
Yes
Eunizel P. Pagulayan
Use, Print

Technical Information

320.69 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document