Pagtanggap

Learning Material  |  PDF


Published on 2021 December 31st

Description
Ang material na ito ay sinadyang gawin upon mabigyan nang sapat na kaalaman ang mga mag-aaral tungol sa kahalagahan ng pagpaggalang sa pagkatao ng tao at mga isyu na may kinalaman sa kawalan ng paggalang sa dignidad ar sekswalidad ng tao bilang isang arlin sa EsP 10.
Objective
Maipaliwanag na ang pagkilala sa dignidad at sekswalidad ng isang tao.

Curriculum Information

K to 12
Grade 10
Edukasyon sa Pagpapakatao
Ang Moral na Pagkatao Mga Pangunahing Birtud at Pagpapahalagang Moral
Educators, Learners
Naipaliliwanag na ang pagkilala sa dignidad at sekswalidad ng tao ay pagkailala sa kabuuan ng pagkatao

Copyright Information

Art A. Silva and Annesry Jeshaeil A. Atinon
Yes
SDO Capiz
Use, Copy, Print

Technical Information

4.81 MB
application/pdf