Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay

Lesson Plan  |  PDF


Published on 2019 November 5th

Description
Ang banghay-aralin na ito ay tumatalakay sa kahalagahan ng pagpapahayag ng personal na misyon sa buhay.
Objective
Tiyak na Layun
1. Nakapagpapaliwanag ng kahalagahan ng Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay.
2. Natutukoy ang mga hakbang sa pagbuo ng Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay.
3. Nahihinuha na ang kanyang Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay ay dapat na nagsasalamin ng kanyang pagiging natatanging nilalang na nagpapasya at kumikilos nang mapanagutan tungo sa kabutihang panlahat.

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Edukasyon sa Pagpapakatao
Ang Tungkulin ng Tao sa Lipunan
Educators
Nakakapagsusuri kung ang paggawang nasasaksihan sa pamilya paaralan o baranggaypamayanana ay nagtataguyod ng dignidad ng tao at paglilingkod

Copyright Information

Junkie C. Casuga
Yes
Junkie C. Casuga
Use, Copy, Print

Technical Information

374.07 KB
application/pdf