Self-Learning Modules - Quarter 3 – Araling Panlipunan: Grade 6, Modules 1 to 6

Learning Material, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 August 11th

Description
Contents: 1. Araling Panlipunan 6- Quarter 3- Module 1: Pagtugon sa mga Suliranin, Isyu at Hamon sa Kasarinlan ng Bansa (1946-1972). 2. Araling Panlipunan 6- Quarter 3- Module 2: Mga Programang Ipinatupad ng Iba’t ibang Administrasyon mula 1946 hangang 1972. 3. Araling Panlipunan 6- Quarter 3- Module 3: Mga Programang Ipinatupad ng Iba’t ibang Administrasyon mula 1946 hanggang 1972. 4. Araling Panlipunan 6- Quarter 3- Module 4: Mga Programang Ipinatupad ng Iba’t ibang Administrasyon mula 1946 hanggang 1972. 5. Araling Panlipunan 6- Quarter 3- Module 5: Pagbibigay ng Konklusyon sa Pagtugon ng mga Pangulo sa Suliraning Kinaharap ng Bansa Pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. 6. Araling Panlipunan 6- Quarter 3- Module 6: Pagtatanggol ng mga Pilipino sa Pambansang Interes.
Objective
Objectives:
1. Natatalakay ang mga suliraning pangkabuhayan pagkatapos ng digmaan at ang naging pagtugon sa mga ito.
2. Natatalakay ang mga batas at mga hindi pantay na kasunduan sa pamamagitan ng Pilipinas at Estados Unidos.
3. Nasusuri ang iba’t ibang reaksiyon ng mga Pilipino sa mga epekto ng pagsasarili ng bansa na ipinahahayag ng ilang di pantay na kasunduan tulad ng Philippine Rehabilitation Act, Parity Rights at Kasunduang Base-Militar.
4. nasusuri ang mga patakaran at programa ng pamahalaan upang matugunan ang mga suliranin at hamon sa kasarinlan at pagkabansa ng mga Pilipino
5. naiisa-isa ang mga kontribosyon ng bawat pangulo na nakapagdulot ng kaunlaran sa lipunan at sa bansa.
6. natutukoy ang mga programa at patakaran ng mga Pangulo na may katulad na layunin sa mga ipinapatupad na mga programa sa kasalukuyang administrasyon.
7. nabibigyan halaga ang mga programa at patakaran ng iba’t ibang Pangulo ng Pilipinas.
8. Nasusuri ang mga patakaran at programa ng pamahalaan upang matugunan ang mga suliranin at hamon sa kasarinlan at pagkabansa ng mga Pilipino.
9. Naiisa-isa ang mga kontribusyon ng bawat pangulo na nakapagdulot ng kaunlaran sa lipunan at sa bansa.
10. Nasusuri ang mga patakaran at programa ng pamahalaan upang matugunan ang mga suliranin at hamon sa kasarinlan at pagkabansa ng mga Pilipino.
11. Naiisa-isa ang mga kontribusyon ng bawat pangulo na nakapagdulot ng kaunlaran sa lipunan at sa bansa.
12. natatalakay ang mga programang ipinatupad ng iba’t ibang administrasyon sa pagtugon sa mga suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1972
13. napahahalagahan ang pamamahala ng mga naging pangulo ng bansa mula 1946 hanggang 1972
14. nakabubuo ng konklusyon tungkol sa pamamahala ng mga nasabing pangulo.

Curriculum Information

K to 12
Grade 7
Araling Panlipunan
Paghubog ng Sinaunang Kabihasnan sa Asya
Educators, Learners
Nasusuri ang paghubog pagunlad at kalikasan ng mga mga pamayanan at estado Natataya ang impluwensiya ng mga paniniwala sa kalagayang panlipunansining at kultura ng mga asyano

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

9.58 MB
application/x-zip-compressed