Dahilan, Mahahalagang Pangyayaring Naganap at Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig

Modules  |  PDF


Published on 2023 January 19th

Description
Ang kagamitang ito ay pag-aari ng Kagawaran ng Edukasyon-CID, Sangay ng Lungsod ng Tabuk. Nilalayon nitong mapabuti ang pagganap ng mga mag-aaral partikular sa Araling Panlipunan.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Araling Panlipunan
Ang Unang Digmaang Pandaigdig
Learners
Nasusuri ang mahahalagang pangyayaring naganap sa ikalawang digmaang pandaigdig

Copyright Information

IRENE D. SELMO
Yes
DepEd Tabuk City Division
Use, Copy, Print

Technical Information

968.79 KB
application/pdf