Self Learning Module - Quarter 2 – Physical Education Grade 4, Module 1 to 4

Learning Material, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 July 1st

Description
Contents: 1. Physical Education 4- Quarter 2- Module 1: Agawang Panyo-Laruin at Pahalagahan Natin! 2. Physical Education 4- Quarter 2- Module 2: Agawang Base-Laruin at Pahalagahan Natin! 3. Physical Education 4- Quarter 2- Module 3: Lawin at Sisiw-Laruin at Pahalagahan Natin! 4. Physical Education 4- Quarter 2- Module 4: Mga Invasion Games: Laruin Natin, paglalaro, Pyramid.
Objective
Objectives:
1. Naisasagawa ang ibat-ibang kasanayan sa paglalaro ng invasion games tulad ng Agawan Panyo.
2. Natataya kung anong kaangkupang pisikal ang napapaunlad sa pagsali sa laro.
3. Nasusunod nang may pag-iingat ang mga kasanayan sa laro;
4. Nagpapakita nang may paggalang at kagalakan habang nakikipaglaro.
5. Naisasagawa ang ibat-ibang kasanayan sa paglalaro ng invasion games tulad ng Agawan Base.
6. Natataya kung anong kaangkupang pisikal ang napapaunlad sa pagsali sa laro.
7. Nasusunod nang may pag-iingat ang mga kasanayan sa laro;
8. Nagpapakita nang may paggalang at kagalakan habang nakikipaglaro.
9. Naisasagawa ang ibat-ibang kasanayan sa paglalaro ng invasion games tulad ng Lawin at Sisiw.
10. Natataya kung anong kaangkupang pisikal ang napapaunlad sa pagsali sa laro.
11. Nasusunod nang may pag-iingat ang mga kasanayan sa laro;
12. Nagpapakita nang may paggalang at kagalakan habang nakikipaglaro.
13. Natataya ang kaangkupang pisikal ayon sa Physical Activity Pyramid.
14. Naisasagawa ang ibat-ibang kasanayan sa paglalaro ng invasion games.
15. Nagpapakita nang may paggalang at kagalakan sa mga kasapi ng koponan laro.

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Physical Education
Invasion Games
Educators, Learners
Describes the phillipine physical activity pyramid Recognizes the value of participation in physical activities Describes the phillipine physical activity pyramid Assesses regularly participation in physical activities based on the phillipine physical activity pyramid Describes the skills involved in the games Observes safety precautions Displays joy of effort respect for others and fair play during participation in physical activities

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

6.66 MB
application/x-zip-compressed