Self Learning Module - Quarter 2 – Physical Education: Grade 3, Module 1-4

Learning Material, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 June 28th

Description
Contents: 1. Physical Education 3- Quarter 2- Module 1: Mga Kilos sa Iba’t Ibang Lokasyon, Direksiyon, Antas, at Landas 2. Physical Education 3- Quarter 2- Module 2: Mga Kilos sa Sariling Lugar at Malawak na Espasyo 3. Physical Education 3- Quarter 2- Module 3: Movements in Different Levels and Pathways 4. Physical Education 3- Quarter 2- Module 4: Movements in Planes and Combinations
Objective
Objectives:
1. Nailarawan ang mga kilos sa lokasyon, direksiyon, antas at
landas (PE3BM-IIa-b-17);
2. Naipakita ang mga kasanayan sa paggalaw ng katawan kasabay ang nagkakaibang uri ng direksiyon, lokasyon at lebel ng pagsasagawa nito; at
3. Nakibahagi sa kawili-wili at kasiya-siyang pisikal na aktibidad (PE3PF-IIa-h-2).
4. Moves in:
a. Personal a general space
b. Forward, backward and sideward directions
c. High, middle and low levels
d. Straight, curve and zigzag pathways
e. Diagonal and horizontal planes (P3BM-IIc-h-18);
5. Engages in fun and enjoyable physical activities (PE3PF-Ia-h2).
6. nagpapakita ng pag-unawa ng iba’t ibang kilos o galaw sa iba’t ibang level at pathways;
7. naisasagawa nang maayos ang mga kilos sa iba’t ibang level at pathways; at
8. naipapamalas ang kahalagahan ng pagkilos sa iba’t ibang level at pathways sa pag-eehersisyo at paglalaro sa pagpapanatili ng malusog at malakas na pangangatawan (P3BM-IIc-h-18).
9. Naipapakita ang pag-unawa sa iba’tibang galaw gamit ang ibat’t-ibang kagamitan tulad ng hula hoop, lubid, tela o bola na may kasamang rhythmic routines at kahalagahan ng
lokasyon, direksiyon, level, pathways at planes sa gawaing ito (P3BM-IIc-h-18);
10. Naisasagawa nang maayos ang mga kilos gamit ang mga kagamitan tulad bola, hoops, rope o lubid at scarf o tela/panyo na may kasamang rhythmic routines; at
11. Naipamamalas ang mga kilos sa pakikilahok sa mga makabuluhan at masasayang gawain tulad ng pahglalaro at pag-eehersisyo (PE3PF-Ia-h-2).

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Physical Education
Locations Directions Levels Pathways and Planes
Educators, Learners
Describes movements in a location direction level pathway and plane Moves in personal and general space forward backward and sideward directions high middle and low levels straight curve and zigzag pathway diagonal and horizontal planes Demonstrates movement skills in response to sound Identifies conditioning and flexibility exercises that will improve body mechanics Performs conditioning and flexibility exercises that will improve body mechanics Engages in fun and enjoyable physical activities

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

5.21 MB
application/x-zip-compressed