Invasion Games

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 October 3rd

Description
Ang modyul na ito ay isang proyekto ng Curriculum Implementation Division particular ang Learning Resource Management and Development Unit, Kagawaran ng Edukasyon, Schools Division ng CAR bilang tugon sa pagpapatupad ng K-12 Kurikulum. Naglalayon itong mapataas ang performans ng mga mag-aaral partikular sa Physical Education.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Physical Education
Invasion Games
Learners
Describes the phillipine physical activity pyramid

Copyright Information

ARLITO G. PECAY
Yes
DepEd CAR
Use, Copy, Print

Technical Information

1.17 MB
application/pdf
24