Sings Simple Melodic Patterns

Modules  |  PDF


Published on 2021 May 8th

Description
Ang materyal na ito ay proyekto ng CID-LRMDS, Dibisyon ng Kalinga. Ito ay ginawa na naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. Isinulat ito ni Geralyn M. Paganao mula sa Balantoy Elementary School, Western Balbalan District. Ang modyul na ito ay nakalaan para sa mga mag-aaral ng Unang Baitang at sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawain, matututunan nila ang paglalarawan ng kabuuan ng simpleng awit.
Objective
Sings simple melodic patterns

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Music
Melody
Learners
Sings simple melodic patterns (so-mi, mi-so, mi-re-do)

Copyright Information

Geralyn M. Paganao
Yes
Department of Education - Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

867.67 KB
application/pdf