Melodic Contour

Learning Material  |  PDF


Published on 2021 April 8th

Description
Ang modyul na ito ay sadyang ginawa para sa mag-aaral sa Ikatlong Baitang. Ang mga gawain at mga pagsasanay na napakaloob dito ay buong ingat na pinagaralan upang maiangkop sa kakayahan ng batang gagamit nito
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Music
Melody
Learners
Recreate simple patterns and contour of a melody

Copyright Information

Rosalina A. Abalos
Yes
SDO-Benguet
Use, Copy, Print

Technical Information

1.21 MB
application/pdf