Self-Learning Modules - Quarter 1 Edukasyon sa Pagpapakatao: Grade 1, Modules 1-5

Learning Material, Modules, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 May 16th

Description
Contents: 1. Edukasyon sa Pagpapakatao 1: Quarter 1- Module 1: Pagkilala sa Sarili. 2. Edukasyon sa Pagpapakatao 1: Quarter 1- Module 2: Pagpapahalaga sa Sarili. 3. Edukasyon sa Pagpapakatao 1: Quarter 1- Module 3: Nakapaglalarawan Ng Iba’t Ibang Gawain Na Maaaring Makasama o Makabuti Sa Kalusugan. 4. Edukasyon sa Pagpapakatao 1: Quarter 1- Module 4: Nakakikilala ng mga Gawaing Nagpapakita ng Pagkakabuklod ng Pamilya. 5. Edukasyon sa Pagpapakatao 1: Quarter 1- Module 5:Nakatutukoy ng mga Kilos at Gawain na Nagpapakita ng Pagmamahal at Pagmamalasakit sa mga Kasapi ng Pamilya.
Objective
1. Lubos na makilala ang gusto, interes, potensyal, kahinaan, at damdamin/emosyon.
2. Maisasakilos ang sariling kakayahan sa iba’t ibang pamamaraan tulad ng pag-awit, pag-sayaw, pakikipagtalastasan at iba pa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tiwala sa sarili.
3. Nakapaglalarawan ng iba’t ibang gawain na maaaring makasama o makabuti sa kalusugan.
4. Nakikilala ang iba’t ibang gawain na maaaring makasama o makabuti sa kalusugan.
5. Nasasabi na nakatutulong sa paglinang ng sariling kakayahan ang wastong pangangalaga sa sarili.
6. Makakikilala ng mga gawaing nagpapakita ng pagkakabuklod ng pamilya tulad ng pagsasama-sama sa pagkain, pagdarasal, pamamasyal, at pagkukuwentuhan ng masasayang pangyayari.
7. Natutukoy ang mga kilos o gawain na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa mga kasapi ng pamilya.

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Edukasyon sa Pagpapakatao
Tungkulin Ko Sa Aking Sarili at Pamilya
Educators, Learners
Nakikilala ang sariling gusto interes potensyal kahinaan damdaminemosyon Nasasabi na nakatutulong sa paglinang ng sariling kakayahan ang wastong pangangalaga sa sarili Nakakikila ng mga gawaing nagpapakita ng pagkakabuklod ng pamilya tulad ng pagsasamasama sa pagkain pagdarasal pamamasyalpagkukuwentuhan ng masasayang pangyayari

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

5.51 MB
application/x-zip-compressed