Ang Mabuting Pakikipag-Ugnayan ng Aking Pamilya sa Ibang Pamilya

Modules  |  PDF


Published on 2021 April 4th

Description
Ang modyul na ito ay isinulat ni Fe D. Guimpilan mula sa Baclas ES, Dibisyon ng Kalinga para sa mga mag-aaral ng Unang Baitang tungo sa implementasyon ng K to 12 Basic Education Curriculum. ito ay nakapokus sa pagkakabuo ng konklusyon tungkol sa mabuting pakikipag-ugnayan ng sariling pamilya sa iba pang pamilya sa lipunang Pilipino.
Objective
Nakabubuo ng konklusyon tungkol sa mabuting pakikipag-ugnayan ng sariling pamilya sa iba pang pamilya sa lipunang Pilipino.

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Araling Panlipunan
Pagkilala sa mga Kasapi ng Pamilya
Learners
Nakabubuo ng konklusyon tungkol sa mabuting pakikipagugnayan ng sariling pamilya sa iba pang pamilya sa lipunang pilipino

Copyright Information

FE GUIMPILAN (fe.guimpilan001@deped.gov.ph) - Baclas Elementary School, Kalinga, CAR
Yes
Department of Education - Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

1.14 MB
application/pdf