Self-Learning Modules - Quarter 1 Arts: Grade 1, Modules 1-4

Learning Material, Modules, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 May 16th

Description
Contents: 1. Arts 1: Quarter 1- Module 1: Nasaan ang Sining? 2. Arts 1: Quarter 1- Module 2: Kilalanin ang mga Gamit. 3. Arts 1: Quarter 1- Module 3: Iba’t-ibang Kasangkapanat Kagamitan sa Pagguhit ng Sarili, Pamilya, Tahanan, at Paaralan. 4. Arts 1: Quarter 1- Module 4: Ang Paborito kong Halaman.
Objective
1. Nasasabi na ang sining ay makikita sa kapaligiran.
2. Natutukoy ang sining na gawa ng tao at sining na gawa ng ibang nilalang.
3. Napapangkat ang mga sining na gawa ng tao at sining na digawa ng tao.
4. Natutukoy ang iba’t ibang hugis, linya at tekstura na ginamit sa isang larawan.
5. Nagagamit ng mga manlilikha o artist ang pagpinta gamit ang Elemento ng Sining.
6. Nakagagawa ng sariling disenyo batay sa natural na bagay at mga bagay na gawa ng tao na nagpapakita ng sariling ideya gamit ang linya, hugis at tekstura.
7. Sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang nakagagamit ng iba’tibang kasangkapan o kagamitan upang makalikha ng sariling larawan, larawan ng pamilya, tahanan, at paaralan bilang paraan ng pagpapahayag ng sarili.
8. Nakaguguhit ng iba’t ibang uri ng halaman na nagpapakita ng iba’t-ibang hugis, linya at kulay.

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Arts
Drawing Painting Curriculum Guide
Educators, Learners
Draws different animals pets showing different shapes and textures Draws different kinds of plants showing a variety of shapes lines and color Experiments on painting using different painting tools and paints Creates a design inspired by philippine flowers or objects found in school

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

4.17 MB
application/x-zip-compressed