Kailanan ng Pangngalan

Modules  |  PDF


Published on 2021 April 25th

Description
Ang materyal na ito ay proyekto ng CID-LRMS, Dibisyon ng Kalinga at naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Basic Education Curriculum. Ito ay isinulat ni Marites G. Gamboa mula sa Paaralang Elementarya ng Dugpa, Distrito ng Southern Pinukpuk. Ang modyul na ito ay nakalaan para sa mga mag-aaral ng Unang Baitang at sa pamamagitan ng nakapaloob na mga gawain ay mahahasa ang kanilang kakayahan sa pagtukoy sa kailanan ng pangngalan.
Objective
• Natutukoy ang kailanan ng pangngalan
• Napapahalagahan ang pagmamahal sa mga hayop
• Nagagamit ang isahan, dalawahan at maramihan sa mga ngalan ng tao hayop bagay lugar o pangyayari

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Filipino
pagsasalita (Gramatika- Kayarian ng Wika)
Learners
Natutukoy ang kailanan ng pangngalan.

Copyright Information

MARITES GAMBOA (marites.gamboa@deped.gov.ph) - Dugpa Elementary School, Kalinga, CAR
Yes
Department of Education - Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

968.57 KB
application/pdf