WIKA, WIKANG FILIPINO AT SITWASYONG PANGWIKA SA PILIPINAS

Teacher's Guide, Lesson Plan  |  PDF


Published on 2019 January 18th

Description
Ang pangkatan at indibiwal na mga gawaing nakatala ay magsisilbing gabay sa mga guro upang matagumpay na makasiguro sa pagkatuto ng mga mag-aaral ukol sa wika at sitwasyong pangwika ng bansa.
Objective
Matapos ang aralin, inaasahang maisasagawa ng mga mag-aaral ang sumusunod:
A. Nasusuri ang gamit ng wika (bilingguwalismo) sa mga panayam at balita sa radyo at telebisyon
B. Naipaliliwanag ang implikasyon sa lipunan ng iba’t ibang sitwasyong pangwikang (bilingguwalismo) umiiral sa bansa
C. Naitatala ang halaga ng kaalaman sa dalawang wika sa pamumuhay, ekonomiya at pambansang kaunlaran

Curriculum Information

K to 12
Grade 11
Mga Sitwasyong Pangwika sa Pilipinas
Educators
Natutukoy ang iba’t ibang paggamit ng wika sa
mga napakinggang pahayag mula sa mga panayam
at balita sa radyo at telebisyon

Copyright Information

MARVIN VALIENTE (Marvin A. Valiente) - Andres Bonifacio Integrated School, Mandaluyong City, NCR
Yes
Marvin A. Valiente
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

575.59 KB
application/pdf
WPS writer
PDF reader
6 pages