Filipino 5 Ikalawang Markahan – Modyul 5: Pagbibigay ng Opinyon o Reaksyon at Pamagat sa Tekstong Napakinggan

Self Learning Module  |  PDF




Description
Filipino 5 Ikalawang Markahan – Modyul 5: Pagbibigay ng Opinyon o Reaksyon at Pamagat sa Tekstong Napakinggan
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Filipino
Pagsasalita
Learners
-naipahahayag
ang sariling
opinyon o
reaskyon sa
isang
napakinggang
balita isyu o
usapan

Copyright Information

Charibelle L. Lopez
Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

402.98 KB
application/pdf