Filipino 5 Ikalawang Markahan – Modyul 1: Mga Hiram na Salita sa Talaarawan, Dyornal, at Anekdota

Self Learning Module  |  PDF
Description
Filipino 5 Ikalawang Markahan – Modyul 1: Mga Hiram na Salita sa Talaarawan, Dyornal, at Anekdota
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Filipino
Pakikinig Pagsasalita Pagbasa Pagsulat Estratehiya sa Pag-aaral Pagpapahalaga sa Wika, at Panitikan Curriculum Guide Gramatika Panonood
Learners
Naibibigay ang
paksa ng
napakinggang
kuwento/usapan/
talata

Copyright Information

Johnna Mae E. Lacbayo
Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

395.14 KB
application/pdf