Ang mga Patakaran at Resulta ng Pananakop ng mga Hapones

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 May 26th

Description
Ang Modyul na ito ay sinulat para sa mag-aaral sa Grade 6.
Objective
1. Masusuri ang mga patakaran at resulta ng pananakop ng mga
Hapones;
2. Matutukoy ang mga mabubuti at masasamang epekto ng pananakop
ng mga Hapones sa mga Pilipino; at
3. Maisasalaysay ang mga patakaran na inilunsad ng mga Hapones sa
Pilipinas.

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Araling Panlipunan
Pamamahala ng mga Amerikano sa Pilipinas
Educators, Learners
Nasusuri ang sistema ng pamamahala sa panahon ng mga hapones

Copyright Information

Cherry Hervias (Cherry Hervias) - Tagoc Elementary School, Kabankalan City, Region VI - Western Visayas
Yes
SDO-Kabankalan City
Use, Copy, Print

Technical Information

1.14 MB
application/pdf
14