Ang mga Layunin at Mahalagang Pangyayari sa Pananakop ng mga Hapones

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 March 22nd

Description
Ang Modyul na ito ay isinulat upang higit na maunawaan ang kahalagaan ng kalayaan. Na tatalakay dito ang mga pangyayari sa Pilipinas noong ikalawaang digmaang pandaigdig at ang pagsakop ng mga Hapon.
Objective
1. Naisasalaysay kung paano nagsimula ang Ikalawang Digmaang
Pandaigdig;
2. Natatalakay ang mga layunin at mahahalagang pangyayari sa
pananakop ng mga Hapones;
3. Natatalakay ang Labanan sa Bataan at sa Corregidor bilang
mahalagang pangyayari sa pananakop ng mga Hapones;
4. Natatalakay ang Death March bilang mahalagang pangyayari sa
pananakop ng mga Hapones;
5. Naipakita ang katapatan at pagmamahal sa bansa; at
6. Naipagmamalaki ang ipinakitang kagitingan ng mga Pilipino laban sa
mga Hapones.

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Araling Panlipunan
Pamamahala ng mga Amerikano sa Pilipinas
Educators, Learners
Nasusuri ang sistema ng pamamahala sa panahon ng mga hapones

Copyright Information

Marife Cajutol (marife.cajutol) - Esteban R. Abada Memorial School (West), Kabankalan City, Region VI - Western Visayas
Yes
SDO-Kabankalan City
Use, Copy, Print

Technical Information

1.49 MB
application/pdf
41