Ang Uri ng Pamahalaan at Patakarang Ipinatupad sa Panahon ng mga Amerikano

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 April 1st

Description
Sa Modyul na ito tinatalakay ang mga uri ng pamahalaan at patakarang ipinatupad ng mga Amerikano. tinatalakay din dito ang mga ginawa ng mga pinunong Pilipino upang makamit natin ang Kalayaan mula sa pananakop ng mga Amerikano.
Objective
1. nasusuri ang uri ng pamahalaan at patakaran na pinatupad ng mga
Amerikano;
2. nasusuri ang Pamahalaang Militar at ang patakarang pinatupad;
3. nasusuri ang Pamahalaang Sibil at ang patakarang pinatupad;
4. matutukoy ang mga mungkahi ng Komisyong Schurman at ang mga
isinagawa ng Komisyong Taft; at
5. matutukoy ang mga dahilan sa pagpapalit ng Pamahalaang Militar ng
Pamahalaang Sibil.

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Araling Panlipunan
Pamamahala ng mga Amerikano sa Pilipinas
Educators, Learners
Nasusuri ang pamahalaang kolonyal ng mga amerikano

Copyright Information

Carmela De Gracia (carmela.degracia) - Balisong Elementary School, Kabankalan City, Region VI - Western Visayas
Yes
SDO-Kabankalan City
Use, Copy, Print

Technical Information

1.64 MB
application/pdf
27