Ang Resulta ng Pananakop ng mga Amerikano

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 March 22nd

Description
Ang Modyul na ito ay sinulat para sa mag-aaral sa grade 6. Ito ay binubuo ng tatlong Aralin Ang sistema ng Edukasyon sa panahon ng Amerikano, ang kalagayang pangkalusugan sa panahon ng mga Amerikano at ang pag-unlad ng transportasyon at komunikasyon sa panahon ng Amerikano.
Objective
1. pagtalakay sa sistema ng edukasyon na ipinatupad ng mga Amerikano;
2. pagtalakay sa kalagayang pangkalusugan ng mga Pilipino;
3. pagtalakay sa pag-unlad ng transportasyon at komunikasyon at epekto
nito sa pamumuhay ng mga Pilipino;
4. pagtukoy sa kahalagahan ng mga pagbabago sa edukasyon;
5. pagtukoy sa kahalagahan ng mga programang pangkalusugan na
inilunsad ng mga Amerikano; at
6. pagbigay-halaga sa mga pagbabago sa sistema ng komunikasyon at
transportasyon sa Pilipinas.

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Araling Panlipunan
Pamamahala ng mga Amerikano sa Pilipinas
Educators, Learners
Nagkapagbibigay ng sariling pananaw tungkol sa naging epekto sa mga pilipino ng pamamahala sa mga dayuhang mananakop

Copyright Information

Yes
SDO-Kabankalan City
Use, Copy, Print

Technical Information

1.54 MB
application/pdf
23