Self-Learning Module- Quarter 1 - Music: Grade 3, Modules 1 to 4

Learning Material, Modules, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 May 23rd

Description
Contents: 1. Music 3: Quarter 1- Module 1: Ugnayang Larawan, Tunog at Pahinga ng Rhythmic Pattern. 2. Music 3: Quarter 1- Module 2: Pulso ay Panatilihin. 3. Music 3: Quarter 1- Module 3: Ang Ostinato Pattern. 4. Music 3: Quarter 1- Module 4: Ostinato Pattern, Galaw ng Katawan at Instrumentong Pansaliw.
Objective
1. naiuugnay ang mga larawan sa tunog at pahinga sa loob
ng rhythmic pattern (MU3RH-la-1)
2. napananatili ang pulso sa pagsasagawa ng chant, pagtapik,
paglakad, pagpalakpak at pagtugtog ng instrumetong
pangmusika (MU3RH-Ib-h-2)
3. nakapagpatunog ng simpleng ostinato patterns gamit ang
mga instrumento at iba pang mga bagay na
mapagkukunan ng tunog (MU3RH-Id-h-5)
4. nakalilikha ng ostinato sa pamamagitan ng paggalaw ng
katawan at instrumentong pansaliw (MU3RH-Ie-6)
5. naisasaliw ang mga tunog gamit ang iba’t ibang bahagi
ng katawan katulad ng kamay sa pagpalakpak, paa sa
pagpadyak at iba pa; at
6. nasasabayan ang ostinato pattern sa pamamagitan ng
paggalaw ng katawan tulad ng pagpalakpak,
pagpadyak at iba pa habang umaawit ng isang kanta.

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Music
Rhythm Tempo
Educators, Learners
Relates images with sound and silence within a rhythmic pattern Plays simple ostinato patterns with classroom instruments and other sound sources Relates movement to changes and variations in tempo Distinguishes among fast moderate and slow in music Uses the terms fast moderate and slow faster slower etc to identify tempo changes and variations

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

5.12 MB
application/x-zip-compressed