Self-Learning-Modules - Quarter 1 Music: Grade 2, Modules 1-5

Learning Material, Modules, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 May 26th

Description
Contents: 1. Music 2: Quarter 1 - Module 1: Larawan ng Musika. 2. Music 2: Quarter 1 - Module 2: Gumalaw sa Pantay na Kumpas. 3. Music 2: Quarter 1 - Module 3:Gumalaw Ayon sa Ritmo. 4. Music 2: Quarter 1 - Module 4: Makinig at Sumulat. 5. Music 2: Quarter 1 - Module 5: Masayang Tugtugan.
Objective
1. matutukoy ang pagkakaiba ng tunog na naririnig at hindi naririnig sa pamamagitan ng larawan. Inaasahan ding maipapahayag ang tunog na naririnig at hindi naririnig gamit ang quarter note, beamed eight notes at quarter est sa rhythmic pattern.
2. makapagsasagawa ng mga kilos na pagpalakpak, paglakad, pagpadyak, pagtapik at pag tugtog ng instrumento sa pantay na kumpas.
3. matututo sa paggalaw gamit ang iba’t ibang bahagi ng iyong katawan at makababasa ng stick notation sa sukat na dalawahan, tatluhan at apatan. Makalilikha ka rin ng mga tunog at makabubuo ng pansaliw sa isang awit.
4. makasusulat ng stick notation mula sa tunog na napakinggan.
5. makalilikha ng tugtugin at kilos ng katawan sa mga awiting may sukat na dalawahan, tatluhan at apatan.

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Music
Rhythm Tempo
Educators, Learners
Distinguishes aurally and visually between sound and silence Maintains a steady beat when chanting walking tapping clapping and playing musical instruments Claps the written stick notation to show steady beats and divides the stick notations into measures of 2s, 3s and 4s to show rhythmic patterns Creates simple ostinato patterns in measures of 2s 3s and 4s with body movements Demonstrates changes in tempo with movements Uses the terms fast faster slow and slower to identify variations in tempo

Copyright Information

Yes
Department of Education (DepEd)
Use, Copy, Print

Technical Information

5.55 MB
application/x-zip-compressed