Gamit ng Pang-Uri

Lesson Plan  |  7Z


Published on 2022 January 20th

Description
Ang kagamitan/material na ito ay binubuo ng mga aralin at gawain ukol sa Nagagamit ang pang uri sa paglalarawan ng magagandang tanawin sa pamayanan. F5WG-IIh-4.3, at Nagagamit ang pang uri sa paglalarawan ng magagandang tanawin sa Lungsod ng Catbalogan.
Objective
Nagagamit ang pang uri sa paglalarawan ng magagandang tanawin sa pamayanan at Nagagamit ang pang uri sa paglalarawan ng magagandang tanawin sa Lungsod ng Catbalogan.

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Filipino
Pagsasalita
Educators
Nagagamit ang
pang-uri sa
paglalarawan ng
kilalang tao sa
pamayanan

Copyright Information

Ma. Rosalyn T. Lamadrid
Yes
Schools Division of Catbalogan City - DepEd RO-8
Modify, Derive, Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

8.60 MB
application/octet-stream
5