Contextualized Learners Material in Araling Panlipunan 2

Learning Material  |  PDF
Description
This learner material will serves as supplementary materials for Araling Panlipunan of grade 2 learners for the improvement of their literacy skills. Likewise, this will help the teacher and the school head in improving their school academic performance.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Araling Panlipunan
Pagkilala sa Komunidad Ang Kwento ng Pinagmulan ng Aking Komunidad Pamumuhay sa Komunidad Pagiging Kabahagi ng Komunidad
Educators, Learners
Naisasagawa ang disiplinang pansarili sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin bilang kasapi ng komunidad

Copyright Information

Janice Arquillano (janice.arquillano@deped.gov.ph) - Doña Vicenta P. Hontiveros M/S, Roxas City, Region VI - Western Visayas
Yes
DepEd, Schools Division of Roxas City
Use, Copy, Print

Technical Information

977.75 KB
application/pdf