Pinagmulan ng Sariling Komunidad Batay sa mga Kuwento ng mga Nakatatanda

Modules  |  PDF


Published on 2022 March 16th

Description
Ang materyal na ito ay isinulat ni Rocky E. Dalingay mula sa Pinukpuk Central School, Distrito ng Southern Pinukpuk, Dibisyon ng Kalinga. Ang modyul na ito ay nakalaan para sa mga mag-aaral sa ikalawang baitang at naglalaman ng mga gawain at aktibidad upang maunawaan ng mga mag-aaral ang pinagmulan ng kanilang sariling komunidad.
Objective
a. makapagsalaysay ng pinagmulan ng sariling komunidad batay sa kuwento ng mga nakatatanda sa komunidad.

b. mailarawan ang mga bagay na nakikita sa sariling komunidad.

c. maipamalas ang kahalagahan ng mga mahahalagang bahagi ng sariling komunidad.

d. makapagsulat ng maikling kuwento tungkol sa pinagmulan ng sariling komunidad.

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Araling Panlipunan
Ang Kwento ng Pinagmulan ng Aking Komunidad
Learners
Nakapagsasalaysay ng pinagmulan ng sariling komunidad batay sa mga simpleng pagsasaliksik pakikinig sa kuwento ng mga nakakatanda sa komunidad atbp

Copyright Information

Rocky E. Dalingay
Yes
Department of Education - Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

677.89 KB
application/pdf