Mga Sagisag na Matatagpuan sa Komunidad

Modules  |  PDF


Published on 2022 March 16th

Description
Ang modyul na ito na isinulat ni Jocelyn R. Pardito mula sa Rizal Central School ay naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. Ito ay nakapokus sa mga sagisag (hal. natatanging istruktura)na matatagpuan sa komunidad sa kasaysayan nito.
Objective
1. Natutukoy ang mga sagisag (hal. natatanging istruktura) na matatagpuan sa komunidad sa kasaysayan nito.
(MELC Based)

2. Nakaguguhit ng isang sagisag na matatagpuan sa komunidad.

3. Napapahalagahan ang mga sagisag na matatagpuan sa komunidad.

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Araling Panlipunan
Ang Kwento ng Pinagmulan ng Aking Komunidad
Learners
Naiuugnay ang mga sagisag natatanging istruktura bantayog ng mga bayani at mga mahahalagang bagay na matatagpuan sa komunidad sa kasaysayan nito

Copyright Information

Jocelyn R. Pardito
Yes
Department of Education - Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

809.29 KB
application/pdf