Mga Serbisyo sa Komunidad

Self Learning Module  |  PDF


Published on 2024 January 10th

Description
This module is designed for Grade 2 learners in Araling Panlipunan 2, Quarter 4, aims to explore and understand the diverse array of community services essential in supporting and assisting individuals. By delving into these services, learners will grasp their significant role in helping and benefiting the community.
Objective
1) Nakasaysay sa mga serbisyo sa mga kabahin sa kominidad
2) Nakausa-usa ang mga serbisyong ginahatag sa barangay, eskwelahan ug health center; ug
3) Nakahatag sa mga mahinungdanong serbisyo sa mga miyembro sa komunidad

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Araling Panlipunan
Pagkilala sa Komunidad
Learners
Nailalarawan ang panahon at kalamidad na nararanasan sa sariling komunidad

Copyright Information

Minnehaha Samson (minnehaha.samson@deped.gov.ph) - Guadalupe Integrated School, San Carlos City, Region VI - Western Visayas
Yes
SDO - San Carlos City, Negros Occidental
Modify, Derive, Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

1.29 MB
application/pdf