Filipino 4 Ikaapat na Markahan – Modyul 5 Nagagamit ang mga Uri ng Pangungusap sa Pormal na Pagpupulong

Self Learning Module  |  PDF
Description
Filipino 4 Ikaapat na Markahan – Modyul 5 Nagagamit ang mga Uri ng Pangungusap sa Pormal na Pagpupulong
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Filipino
Pagsasalita: Gramatika Kayarian ng Wika
Learners
Naipahahayag ang
ideya/kaisipan/damdamin/reaksyon nang
may wastong tono, diin, bilis, antala at
intonasyon

Copyright Information

Marcel A. Salva, Catherine L. Limato
Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

345.78 KB
application/pdf