Epiko

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 September 25th

Description
Ang modyul na ito ay naglalayong matulungan ka para makamit mo ang kailangang kasanayan sa pagkatuto. Inaasahan namin na malaki ang maitutulong ng modyul na ito sa iyong pagkatuto.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 7
Filipino
Pag-unawa sa Napakinggan
Learners
Epiko (7 sesyon)
natutukoy ang mahahalagang detalye sa napakinggang teksto tungkol sa epiko sa kabisayaan

Copyright Information

ANNE FAITH G. HANDIG
Yes
DepEd CAR
Use, Copy, Print

Technical Information

1,014.78 KB
application/pdf
23