Filipino 8 Ikaapat na Markahan – Modyul 4 Pagsulat ng Monologo

Self Learning Module  |  PDF
Description
Filipino 8 Ikaapat na Markahan – Modyul 4 Pagsulat ng Monologo
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Filipino
Pagsulat
Learners
Naisusulat sa isang
monologo ang mga
pansariling damdamin
tungkol sa:
- pagkapoot
- pagkatakot
- iba pang damdamin

Copyright Information

Julieta A. Rasona
Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

383.44 KB
application/pdf