Papel ng Mamamayan sa Pagkakaroon ng Isang Mabuting Pamahalaan

Modules  |  PDF


Published on 2021 July 19th

Description
Ang kagamitang ito ay pag-aari ng Kagawaran ng Edukasyon-CID, Sangay ng Lungsod ng Tabuk. Nilalayon nitong mapabuti ang pagganap ng mga mag-aaral partikular sa Araling Panlipunan
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 10
Araling Panlipunan
Mga Isyung PangEdukasyon at Pansibiko at Pagkamamamayan Civics and Citizenship
Learners
Natatalakay ang ibat ibang gawaing pansibiko sa pamayanan at bansa Nasusuri ang epekto ng pakikilahok ng mamamayan sa mga gawain at usapin pampulitika

Copyright Information

Jeffrey B. Lumiqued
Yes
DepEd-SDO Tabuk City
Use, Copy, Print

Technical Information

730.23 KB
application/pdf