Si Kit ang Batang May Malasakit

Storybooks  |  PDF


Published on 2022 January 11th

Description
Tunay na ang pagmamalasakit natin sa ating kapwa ay isang kaaya-ayang kaugalian na maari nating ipamana sa ating mga anak. Ito ay nakapaglalahad ng kahalagahan ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa Kaya naman, ating kilalanin si Kit sa kwentong ito. Alamin natin ang kanyang mga karanasan at kagandahang-loob sa kanyang kapwa at sa mga bagay na nakapaligid sa kanya. Ang aklat na ito ay nagtataglay ng mga kasanayan kung saan ang mga mag-aaral ay inaasahang magkaroon ng pang-unawa hinggil sa pagpapakita ng pagmamahal sa pamilya at sa kapwa sa lahat ng pagkakataon lalo na sa oras ng pangangailangan (EsP1P-IIc-d-3, K to 12 Edukasyon sa Pagpapakatao Gabay Pangkurikulum Mayo 2016 p. 10) gayun din upang maipamalas nila ang kanilang husay sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari ng kuwentong napakinggan batay sa mga larawan (F2PN-Ig-8.1, K to 12 Filipino Gabay Pangkurikulum Mayo 2016 p. 10) .
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Edukasyon sa Pagpapakatao
Mahal Ko Kapwa Ko
Learners
Nakapagsasabi ng totoo sa magulang nakatatanda at iba pang kasapi ng maganak sa lahat ng pagkakataon upang maging maayos ang samahan kung saan papuntananggalingkung kumuha ng hindi kanya mga pangyayari sa paaralan na nagbunga ng hindi pagkakaintindihan kung gumamit ng computer sa paglalaro imbis na sa pagaaral

Copyright Information

jeffrey aquino (jeffrey aquino) - Alzate Village Elementary School, Nueva Ecija, Region III - Central Luzon
Yes
2017
Use, Copy, Print

Technical Information

35.12 MB
application/pdf
31p