Ang Impormal na Sektor

Modules  |  PDF


Published on 2019 November 8th

Description
Ang kagamitan ng mag-aaral na ito ay pinamagatang, “Modyul: Ang Impormal na Sektor”. Ang modyul na ito ay naglalayong mapabuti ang pang-unawa at pakikilahok ng mga mag-aaral sa aralin upang malinang ang kakayahan ng mga mag-aaral gaya ng masusing pag-iisip, paglutas ng suliranin, pandaigdigang kamalayan, pagdedesisyon, at mabuting pagkamamamayan.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Araling Panlipunan
Demand Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran
Learners
Nakapagbibigay ng sariling pakahulugan sa pambansang kaunlaran

Copyright Information

Venus F. Baliling
Yes
SDO Tabuk City
Use, Copy, Print

Technical Information

1.84 MB
application/pdf