Mga Isyung Pang-Ekonomiya: Paggawa

Modules  |  PDF


Published on 2021 May 8th

Description
Ang kagamitang ito ay pag-aari ng Kagawaran ng Edukasyon-CID, Sangay ng Lungsod ng Tabuk. Nilalayon nitong mapabuti ang pagganap ng mga mag-aaral partikular sa Araling Panlipunan.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 10
Araling Panlipunan
Kahalagahan ng Pagaaral ng mga Kontemporaryong Isyu
Learners
Naipaliliwanag ang mga dahilan ng pagkakaroon ng unemployment Natataya ang implikasyon ng unemployment sa pamumuhay at sa pagunlad ng ekonomiya ng bansa

Copyright Information

Marieta Bas-ilen (marieta.basilen) - Tabuk City National High School, Tabuk City, CAR
Yes
DepEd-SDO Tabuk City
Use, Copy, Print

Technical Information

803.29 KB
application/pdf