Ang "K" sa Alpabetong Filipino

Learning Material  |  PDF


Published on 2023 January 18th

Description
Ang materyal na ito ay nagkukuwento tungkol sa emosyonal na pakikibaka ng isang bata sa pagkakaroon ng nakababatang kapatid. Sinasangkap din nito ang mga leksyon at gawain ukol sa Pangngalan at Mixture sa Agham.
Objective
1. Nagagamit ang pangngalan sa pagsasalaysay tungkol sa mga tao, lugar at bagay sa paligid
2. Naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan
3. Nakasusunod sa nakasulat na panuto
4. Nauunawaan ang kahalagahan ng mga nilalaman ng panitikan/teksto
5. Nasasagot ang mga tanong tungkol sa tekstong binasa (kuwento).

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Filipino
Pagbasa (Pag-unawa sa Binasa)
Learners
Nagbabago ang dating kaalaman base sa mga natuklasang kaalaman sa binasang teksto

Copyright Information

Eva Mae Bullo (evamaebullo) - Surigao Del Norte National High School, Surigao del Norte, Region XIII (Caraga)
Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

1.25 MB
application/pdf