Dahilan, Mahahalagang Pangyayaring Naganap at Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig Modyul sa Araling Panlipunan 8

Modules  |  PDF


Published on 2021 July 19th

Description
Ang kagamitang ito ay pag-aari ng Kagawaran ng Edukasyon-CID, Sangay ng Lungsod ng Tabuk. Nilalayon nitong mapabuti ang pagganap ng mga mag-aaral partikular sa pagsusuri mga dahilan, mahahalagang pangyayaring naganap at bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Araling Panlipunan
Ang Unang Digmaang Pandaigdig
Learners
Nasusuri ang mahahalagang pangyayaring naganap sa unang digmaang pandaigdig

Copyright Information

Irene D. Selmo
Yes
DepEd-SDO Tabuk City
Use, Copy, Print

Technical Information

971.09 KB
application/pdf