Iba’t-ibang Disenyo ng Papet sa Pilipinas

Modules  |  PDF


Published on 2021 May 26th

Description
Ang kagamitang ito ay pag-aari ng Kagawaran ng Edukasyon-CID, Sangay ng Lungsod ng Tabuk. Nilalayon nitong mapabuti ang pagganap ng mga mag-aaral partikular sa Arts.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Arts
Sculpture and Crafts
Learners
Identify different styles of puppets made in the philippines from teatro mulat and anino theater group Create a puppet designs that would give a specific and unique character

Copyright Information

Lea Marie M. Caysoen
Yes
DepEd-SDO Tabuk City
Use, Copy, Print

Technical Information

738.57 KB
application/pdf