Karanasan at Bahaging Ginampanan ng mga Kababaihan Tungo sa Pagkakapantay-Pantay, Pagkakataong Pang-Ekonomiya at Karapatang Pampolitika

Modules  |  PDF


Published on 2021 July 22nd

Description
Ang kagamitang ito ay pag-aari ng Kagawaran ng Edukasyon-CID, Sangay ng Lungsod ng Tabuk. Nilalayon nitong mapabuti ang pagganap ng mga mag-aaral partikular sa Araling Panlipunan.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 7
Araling Panlipunan
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Learners
Nasusuri ang epekto ng mga samahang kababaihan at ng mga kalagayang panlipunan sa buhay ng kababaihan tungo sa pagkakapantaypantay pagkakataong pangekonomiya at karapatang pampolitika

Copyright Information

Xandrecks T. Kinao
Yes
DepEd-SDO Tabuk City
Use, Copy, Print

Technical Information

900.26 KB
application/pdf