The Family

Modules  |  PDF


Published on 2021 April 15th

Description
Ang kagamitang ito ay pag-aari ng Kagawaran ng Edukasyon-CID, Sangay ng Lungsod ng Tabuk. Nilalayon nitong mapabuti ang pagganap ng mga mag-aaral partikular sa Pagpapaunlad sa Kakayahang Sosyo-Emosyunal.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Kindergarten
Kindergarten
A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE): Pakikisalamuha sa Iba Bilang Kasapi ng Pamayanan ( PPam )
Learners
Naipakikita ang pagmamahal sa mga kasapi ng pamilya at sa nakatatanda sa pamamagitan ng: 4.1 pagsunod nang maayos sa mga utos, kahilingan. / 4.2 pagmamano, paghalik. / 4.3 paggamit ng magagalang na pagbati, pananalita. / 4.4 pagsasabi ng mga salitang may pagmamahal (i love you papa/mama). / 4.5 pagsasabi ng “hindi ko po sinasadya “, ”salamat po”, “walang anuman”, kung kinakailangan. / 4.6 pakikinig sa mungkahi ng mga magulang at iba pang kaanak. / 4.7 pagpapakita ang interes sa iniisip at ginagawa ng mga nakatatanda at iba pang miyembro ng pamilya.

Copyright Information

VERLY M. PENERA, ROSALINA DACIO, EMMA RUTH R. RAMOS, FAMELA D. CABIAO
Yes
DepEd-SDO Tabuk City
Use, Copy, Print

Technical Information

1.60 MB
application/pdf