Pagtukoy Sa Mga Bumubuo Ng Pamilya

Modules  |  PDF


Published on 2021 April 15th

Description
Ang kagamitang ito ay pag-aari ng Kagawaran ng Edukasyon-CID, Sangay ng Lungsod ng Tabuk. Nilalayon nitong mapabuti ang pagganap ng mga mag-aaral partikular sa pagpapaunlad sa kakayahang sosyo-emosyunal.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Kindergarten
Kindergarten
A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE): Pakikisalamuha sa Iba Bilang Kasapi ng Pamayanan ( PPam )
Learners
Natutukoy kung sino-sino ang bumubuo ng pamilya.

Copyright Information

Jenny B. Abaggoy
Yes
DepEd-SDO Tabuk City
Use, Copy, Print

Technical Information

827.82 KB
application/pdf